Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
Szukaj w tym dziale:

Informacja z otwarcia ofert w zakresie postępowania pn. „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym - Etap V”:

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany terminu składania ofert.