Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
Szukaj w tym dziale:

Poniżej umieszczamy informację na temat zakresu odpowiedzialności oraz podziału zadań współadministratorów  Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej:

INFORMACJA

Poniżej umieszczamy infromację na temat odpowiedzialności i zadań innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP:

INFORMACJA

Poniżej zamieszczamy informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej:

INFORMACJA

Poniżej zamieszczamy informację o prowadzeniu obserwacji i rejestracji obrazu w postaci monitoringu wizyjnego:

INFORMACJA

Poniżej umieszczamy informację o przetwarzaniu danych osobowych.

INFORMACJA