Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
Szukaj w tym dziale:

Na podstawie art 78a pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168; z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszamy schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.