Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu informuje, że na terenie powiatu świeckiego znajduje się jeden zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z powyższym, realizując obowiązek wynikający z art. 267.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (J.t.: Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późniejszymi zmianami), udostępniamy:

  1. informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1;

  2. informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom;

  3. informacje o kontrolach planowanych w terenie;

  4. informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz 264d ust. 1;

  5. instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek awarii.

Szukaj w tym dziale: