Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. mgr inż. Paweł Puchowski
(052) 33 11 444 w. 17
e-mail: puchos@tlen.pl

P. o. Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. kpt. inż. Adam Gwizdała
(052) 33 11 444 w. 17
e-mail: agwizdala@kppspswiecie.pl

 

Szukaj w tym dziale: