Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Wyników na stronę: 10 20 30

Poniżej zamieszczamy informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na postawę paliw dla Komendy Powiatowej PSP w Świeciu:

INFORMACJA

W oparciu o art. 4 pkt 8 (zamówienie do 30000 EURO) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:
Zakup, budowa i montaż Zintegrowanego SystemuŁączności (ZSŁ) na potrzeby Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w lokalizacjiŚwiecie ul. Petelskiego 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ + załączniki
  3. Dokumentacja
  4. Odpowiedzi na pytania:
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Ogłoszenie wyników VI etapu naboru do służby przygotowawczej (nabór z dnia 15 czerwca 2020 r.) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby:

OGŁOSZENIE

Informacja z otwarcia ofert w zakresie postępowania pn. „Dostawa mebli biurowych i szaf metalowych BHP będących pierwszym wyposażeniemprowadzonej inwestycji „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym ” w lokalizacjiŚwiecie ul. Petelskiego 1”:

INFORMACJA

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa mebli biurowych i szaf metalowych BHP będących pierwszym wyposażeniem prowadzonej inwestycji „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym ” w lokalizacji Świecie ul. Petelskiego 1.

  1. Ogłoszenie
  2. Rzuty kondygnacji:
  3. SIWZ + Załączniki:
  4. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Lista kandydatów zakwalifikowanych do VI (ocena dokumentów) etapu naboru do służby przygotowawczej (nabór z dnia 15.06.2020 r.) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko "stażysta" (trzy etaty) w zmianowym rozkładzie czasu służby:

LISTA

 

Wyniki uzyskane przez kandydatów zakwalifikowanych do V etapu (rozmowa kwalifikacyjna) naboru do służby przygotowawczej (nabór z dnia 15.06.2020r.) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko stażysty (3 etaty) w zmianowym rozkładzie czasu służby:

WYNIKI

Kandydaci zakwalifikowani do V etapu (rozmowa kwalifikacyjna) wraz z wynikami oceny złożonych dokumentów do służby przygotowawczej (nabór z dnia 15.06.2020 r.) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby.

LISTA

 
1 do 10 z 113